Key English (United Kingdom) Hungarian
commands Commands Parancsok
help Help Segítség
error_generic An internal error occured. Belső hiba történt.
error_not_set_up You cannot use this command at the moment, the bot has not been set up yet. Jelenleg nem tudja használni ezt a parancsot, a botot még nem állították be.
error_not_linked You cannot use this command because your account is not linked yet. Please go to account settings on the website to link your Discord account. Nem használhatja ezt a parancsot, mert a fiókja még nincs összekapcsolva. A Discord-fiók összekapcsolásához látogasson el a webhely fiókbeállításaiba.
error_website_connection Could not connect to the website. Nem sikerült csatlakozni a webhelyhez.
error_no_permission You must have 'Administrator' permission in the target Discord server to use this command. A parancs használatához a rendszergazda engedélyével kell rendelkeznie a Discord kiszolgálón.
error_read_only_storage This bot instance is configured with read-only storage. If you wish to modify its configuration you must do it manually instead of through commands. Ez a botpéldány csak olvasható tárolóval van konfigurálva. Ha módosítani szeretné a konfigurációját, akkor manuálisan kell végrehajtania a parancsok helyett.
error_guild_id_invalid The provided Discord server ID is invalid. A megadott Discord szerver azonosító érvénytelen.
error_guild_unknown The provided server does not exist or the bot is not a member of the server. A megadott kiszolgáló nem létezik, vagy a bot nem tagja a szervernek.
invalid_command Invalid command. Valid commands: {commands}. Érvénytelen parancsok. Érvényes parancsok: {commands}.
verify_usage Usage: `{command} <token>`. Használat: `{command} <token>`.
verify_token_invalid Failed to verify your account, you have provided an invalid token. Nem sikerült ellenőrizni a fiókját, érvénytelen tokent adott meg.
verify_not_used Cannot verify your account, you provided a verification token for a website that does not use this bot. Nem sikerült ellenőrizni a fiókját, egy ellenőrző tokent adott meg egy olyan webhelyhez, amely nem használja ezt a botot.
verify_success Thank you for verifying, your account is now linked. Köszönjük, hogy ellenőrizte, a fiókját most összekapcsoltuk.
ping_usage Usage: `{command} <discord server id>` Használat: `{command} <discord server id>`
ping_working The API website connection appears to be working. Took {time}ms. Úgy tűnik, hogy az API webhely-kapcsolata működik. {time} ms-ot vett igénybe.
apiurl_usage Usage: `{command} <server id> <api url>`. Használat: `{command} <szerver id> <api url>`.
apiurl_success Your Discord server has been successfully linked to your NamelessMC website. A Discord szervert sikeresen összekapcsolta a NamelessMC webhelyével.
apiurl_url_invalid The provided API URL does not look like a NamelessMC API URL. You can find the API URL in StaffCP > Configuration > API. A megadott API URL nem úgy néz ki, mint egy NamelessMC API URL. Az API URL-t a StaffCP > Konfiguráció > API részben találja meg.