Engagera dig i NamelessMC

Hej, och tack för visat intresseNamelessMC översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

1 715

Strängar

39

Språk

77,3%

Översatt

Översättningsprojektet för NamelessMC har för närvarande 1 715 strängar för översättning och är 77,3% klart. Om du vill bidra till översättningen av NamelessMC måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i NamelessMC